INSTRUKCJE COVID 19

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa Gościom Restauracji „Siesta Trattoria” we Wrocławiu, w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Szanowni Goście w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa prosimy o:

 • Zdezynfekowanie rąk płynem po wejściu na teren restauracji.
 • Noszenie osłony nosa i ust (po zajęciu miejsca siedzącego oraz podczas konsumpcji nie jest wymagane).
 • Zachowanie bezpiecznej odległości między osobami stojącymi w kolejce , innymi Gośćmi oraz pracownikami restauracji – zgodnie z Rozporządzeniem MR i GIS, uwzględniając ogródki zewnętrzne; zachowanie rekomendowanego dystans, nie dotyczy rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Zajmowanie miejsca przy stoliku zgodnie z zasadą:
  • Przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą minimum 1,5m i nie siedzą oni naprzeciw siebie.
 • Zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania – jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk.
 • Nie dotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Postępowanie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi:
  • mycia rąk;
  • dezynfekcji rąk;
  • zdejmowania i zakładania maseczki ochronnej.

INFORMUJEMY, ŻE:

 • Przed wejściem do restauracji zostały udostępnione płyny do dezynfekcji rąk.
 • Odległość między blatami stolików zgodnie z Rozporządzeniem MR i GIS.
 • Na zewnątrz restauracji wyznaczone zostały wyznaczone bezpieczne strefy dla Gości oczekujących na wejście.
 • Kucharze oraz obsługa restauracji nosi maseczki ochronne oraz regularnie dezynfekuje dłonie.
 • Wprowadzona została każdorazowa dezynfekcja stolika oraz kart menu po zakończeniu obsługi Gości restauracji przy danym stoliku.
 • Z obszaru sali jadalnej usunięte zostały dodatki (np. cukier, przyprawy, sztućce, serwetniki), wydawane są bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.
 • Zamówienia na miejscu przynoszone są na tacach – tace każdorazowo po użyciu są myte i dezynfekowane.
 • Zamówienia na wynos wydawane są na ladzie , w torbach /pojemnikach (bezkontaktowe wydawanie zamówień).
 • Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się Goście (z wyłączeniem podłogi) dezynfekowane są minimum co 30 min.
 • W toaletach wywieszone zostały instrukcje dotyczące mycia rąk/dezynfekcji rąk.

REKOMENDUJEMY:

 • Płatność kartą.

 


Procedury zapobiegawcze:

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Gościa restauracji zakażenia koronawirusem COVID-19.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren restauracji. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa restauracji, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba , przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami restauracji, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz Gości restauracji, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w części/częściach lokalu, w których przebywał Gość i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

COVID-19: jak się zachować, jeśli podejrzewamy zakażenie?

 • Z podejrzeniem zakażenia się wirusem SARS-COV-2 nigdy nie powinniśmy zgłaszać się do lekarza rodzinnego ani na szpitalne oddziały ratunkowe
 • W przypadku wątpliwości zadzwonić na całodobową infolinię NFZ – 800 190 590 lub telefonicznie skontaktować się  z właściwą  ze względu na miejsce zamieszkania/obecnego pobytu powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną

  Stacje sanitarno-epidemiologiczne we Wrocławiu:

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Curie-Skłodowskiej 73 tel. +48 71 328 30 41.
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Działy
  ul. Składowa 1/3 tel. +48 71 328 70 55
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Kleczkowska 20 tel. +48 71 329 58 43

 

 

 

Lista szpitali zakaźnych – Województwo dolnośląskie

 1. Wałbrzych, Specjalistyczny szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego, ul. Batorego 4, (74) 648 98 06
 2. Wrocław – Śródmieście, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Chałubińskiego 2-2A, (71) 770 31 51
 3. Wrocław – Psie Pole, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Jerzego Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, kom. 519 338 486
 4. Bolesławiec, Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Jeleniogórska 4, (75) 738 01 20
Link with us
Game bài đổi thưởng

Facebook