INSTRUKCJE COVID 19

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa Gościom Restauracji „Siesta Trattoria” we Wrocławiu, w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Szanowni Goście w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa prosimy o:

 • Zdezynfekowanie rąk płynem po wejściu na teren restauracji.
 • Noszenie osłony nosa i ust (po zajęciu miejsca siedzącego oraz podczas konsumpcji nie jest wymagane).
 • Zachowanie bezpiecznej odległości między osobami stojącymi w kolejce , innymi Gośćmi oraz pracownikami restauracji – zgodnie z Rozporządzeniem MR i GIS, uwzględniając ogródki zewnętrzne; zachowanie rekomendowanego dystans, nie dotyczy rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Zajmowanie miejsca przy stoliku zgodnie z zasadą:
  • Przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą minimum 1,5m i nie siedzą oni naprzeciw siebie.
 • Zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania – jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk.
 • Nie dotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Postępowanie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi:
  • mycia rąk;
  • dezynfekcji rąk;
  • zdejmowania i zakładania maseczki ochronnej.

INFORMUJEMY, ŻE:

 • Przed wejściem do restauracji zostały udostępnione płyny do dezynfekcji rąk.
 • Odległość między blatami stolików zgodnie z Rozporządzeniem MR i GIS.
 • Na zewnątrz restauracji wyznaczone zostały wyznaczone bezpieczne strefy dla Gości oczekujących na wejście.
 • Kucharze oraz obsługa restauracji nosi maseczki ochronne oraz regularnie dezynfekuje dłonie.
 • Wprowadzona została każdorazowa dezynfekcja stolika oraz kart menu po zakończeniu obsługi Gości restauracji przy danym stoliku.
 • Z obszaru sali jadalnej usunięte zostały dodatki (np. cukier, przyprawy, sztućce, serwetniki), wydawane są bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.
 • Zamówienia na miejscu przynoszone są na tacach – tace każdorazowo po użyciu są myte i dezynfekowane.
 • Zamówienia na wynos wydawane są na ladzie , w torbach /pojemnikach (bezkontaktowe wydawanie zamówień).
 • Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się Goście (z wyłączeniem podłogi) dezynfekowane są minimum co 30 min.
 • W toaletach wywieszone zostały instrukcje dotyczące mycia rąk/dezynfekcji rąk.

REKOMENDUJEMY:

 • Płatność kartą.

 


Procedury zapobiegawcze:

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Gościa restauracji zakażenia koronawirusem COVID-19.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren restauracji. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa restauracji, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba , przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami restauracji, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz Gości restauracji, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w części/częściach lokalu, w których przebywał Gość i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

COVID-19: jak się zachować, jeśli podejrzewamy zakażenie?

 • Z podejrzeniem zakażenia się wirusem SARS-COV-2 nigdy nie powinniśmy zgłaszać się do lekarza rodzinnego ani na szpitalne oddziały ratunkowe
 • W przypadku wątpliwości zadzwonić na całodobową infolinię NFZ – 800 190 590 lub telefonicznie skontaktować się  z właściwą  ze względu na miejsce zamieszkania/obecnego pobytu powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną

  Stacje sanitarno-epidemiologiczne we Wrocławiu:

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Curie-Skłodowskiej 73 tel. +48 71 328 30 41.
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Działy
  ul. Składowa 1/3 tel. +48 71 328 70 55
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Kleczkowska 20 tel. +48 71 329 58 43

 

 

 

Lista szpitali zakaźnych – Województwo dolnośląskie

 1. Wałbrzych, Specjalistyczny szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego, ul. Batorego 4, (74) 648 98 06
 2. Wrocław – Śródmieście, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Chałubińskiego 2-2A, (71) 770 31 51
 3. Wrocław – Psie Pole, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Jerzego Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, kom. 519 338 486
 4. Bolesławiec, Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Jeleniogórska 4, (75) 738 01 20

Facebook